Hassan Sayed Mohamed Abd Elgany .
  سنة
إن لكل أمة تراثًا تعتز به، فهو سر نهضتها ومَكمن قوتها، فهو لها كالجذر للشجرة، كلما كان الجذر قويًا كلما مد الأغصان بالطاقة، وكلما كانت ثمار الشجرة زكية، لذا لا تنتظر ثمارًا من شجرة انفصلت عن جذرها، ولا تنتظر تقدمًا من أمة أهملت تراثها أو تنكرت له.  
04/11/2022 04:09:03 م 1 اعجابات 0 ردود
  1
الردود